Djurfoder

Jag är återförsäljare för div djurfoder, hund- och kattfoder men även till våra lantbruksdjur. Hämtning på plats eller leverans efter överenskommelse gäller. Jag håller hemma de efterfrågade fodersorterna, saknar du något eller vet att du kommer att behöva en viss sort, hör av dej i god tid så tar jag hem. Vissa sorter tas hem på beställning, att en vara är slutsåld betyder bara att den inte finns inne just nu.

Det går bra att lägga ordern här i butiken även om man sedan vill hämta eller få det levererat inom närområdet. 070-548 74 34 för kontakt. Vi skickar faktura på fodret om ni vill, betalningsvillkor 15 dagar.

EDELFODER har stora krav på kvalitet, både på råvaror såväl som näringsinnehåll. Utvecklingen av nya foder sker med stor flexibilitet och lyhördhet i nära samarbete med våra kunder. Det ger säkra högkvalitativa foder formade efter senaste forskningen. EDELFODER tillverkas idag bla i Holmsund av Fodercentralen.

EDEL HARMONI Eko KRAV för dej som vill utfodra ekologiskt. Nu finns foder alltid hemma till fjäderfä och får. Nya Fågelmix koncentrat kan även användas till gris. Nötfoder tas hem på beställning. Även mineralfoder finns som Eko KRAV, beställningsvara.

Önskar du större leveranser kan vi ordna hel pall hem på din gård, hör av dej för pris.

Edel Kycklingstart

Pris: 366,00 SEK
EDEL KYCKLING START förser kycklingen med all den näring de behöver från kläckning och fram till ca 6 veckors ålder. Kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga aminosyror, vilket gynnar en god tillväxt och befjädring. Förhållandet mellan de olika aminosyrorna är noga behovsanpassat. 20 kg.

Edel Kyckling tillväxt

Pris: 344,00 SEK
EDEL KYCKLING TILLVÄXT används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten. Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värpperioden. 20 kg

Edel Allfoder

Pris: 321,00 SEK
Edel Allfoder är ett färdigfoder som framför allt används till olika typer av hobbyfåglar. Ex fasan, rapphöns, ankor och värphöns. Tillverkat i 3 mm pellets som reducerar foderspillet. 20 kg.

Edel Värpmax

Pris: 351,00 SEK
Edel Värp Max övergår man till när hönornas egen tillväxt avtagit och hennes konsumtionsförmåga ökat. Edel Värp Max är ett välbalanserat foder som även fungerar utmärkt som ett enhetsfoder och utfodras då som enda foder under hela värpperioden. 25 kg.

Harmoni Värpa

Pris: 412,00 SEK
Harmoni Värpa är vårt ekologiska värphönsfoder, fullfoder i säck, utfodras från ca 16-18 veckor. Råvarorna är svenska och noggrant utvalda för att passa svensk äggproduktion. Harmoni Värpa är KRAV-godkänt. Ge gärna värphönsen snäckskal i fri tillgång. Vid foderbyrten - gör alltid mjuka övergångar. 20 kg.

Edel Kalkon start

Pris: 425,00 SEK
Edel Kalkon Start är ett välbalanserat foder till kalkonkycklingar och används som enda foder från kläckning fram till och med ca 6 veckors ålder. Fodret är i pelletskross så kycklingen snabbt lär sig äta. Edel Kalkon Start används även som startfoder till fasan och rapphönskycklingar. 20 kg.

Edel Kalkongöd

Pris: 352,00 SEK
Edel Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxxten tar fart och fram till slakt. För att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Edel Kalkon Göd som enda foder. Edel Kalkon Göd används även som tillväxtfoder till viltfågel i hägn. 30 kg.

Snäckskal

Pris: 228,00 SEK
Snäckskal 2-5 mm. 25 kg. Snäckskal och ostronskal används som kalciumkälla i foder till värphöns. Höns som producerar ägg behöver ca 3,75 g rent kalcium per dag för att bilda ett starkt äggskal. Värphöns som inte får extra kalcium riskerar att värpa ägg med tunt skal. Vårt ostronskal (ÖTA) fungerar även som småsten för krävan, dvs att fåglarna kan använda det som hjälp i matsmältningen samt att det tillför kalk. Denna produkt kan även användas som halkbekämpning på trappor och gångar samt som brunnskalk. Det fungerar bra som brunnskalk på grund av att kalken i ostronskalet är mjukt, löser sig bra samt har en större yta för vattenrenande mikrober kan fästa sig.. 25 kg säck.

Pickblock höns

Pris: 187,00 SEK
PICKBLOCK PickBlock är ett 5 kg:s block till höns som är en perfekt sysselsättning och låter djuren få utlopp för sitt naturliga beteende. Till skillnad från andra ”pickstenar” på marknaden så tillför Pickblock inte bara mineraler utan också andra näringsämnen så som fett, protein & essentiella aminosyror. Hårdheten i PickBlock bidrar till det naturliga slitaget av näbben och näringsämnena som PickBlock innehåller gör den mycket attraktiv för höns att picka på. Genom att låta hönsen få utlopp för sitt naturliga beteende att picka så motverkar Pickblock fjäderplockning, kannibalism och annat oönskat beteende. Det bidrar till minskad stress i djurgruppen, vilket ökar välfärden för djuren. 5 kg.

Edel Får

Pris: 342,00 SEK
Edel Fårfoder är ett anpassat färdigfoder till normalt grovfoder med ca 11,2 MJ. Protein- och energinivåer samt stärkelse och fiber är avpassat för normal produktion. Edel Fårfoder utnyttjas optimalt under normala förhållanden och är avpassat för både hö och ensilagefoderstater. Får har behov av koppar men vissa fårraser är mer känsliga än andra. Edel Fårfoder innehåller små mänger koppar. Komplettera med Jermin Sau/Får med koppar vid behov. 25 kg.

Edel Harmoni Får U4 Eko

Pris: 297,00 SEK
Ekologiskt Kraftfoder till tackor, baggar och lamm. 20 kg

Jermin Mineraler

Pris: 371,00 SEK
Jermin Fårmineral är ett smakligt välbeprövat mineralfoder för får. Avsedd för foderstater med egen spannmål och normalt med grovfoder. Rekommenderas liten giva när fåren utfodras med färdigfoder. Välj mellan mineraler med eller utan koppar. 20 kg.

Jermin Slickebalja med cu

Pris: 197,00 SEK
Jermin slickebalja erbjuder ett smakligt mineralfoder för djur på bete eller i lösdrift och tillgodoser djurens behov av mineraler och spårämnen. Gul balja - med koppar. 10 kg.

Jermin slickebalja utan cu

Pris: 197,00 SEK
Jermin slickebalja erbjuder ett smakligt mineralfoder för djur på bete eller i lösdrift och tillgodoser djurens behov av mineraler och spårämnen. Röd balja - utan koppar. 10 kg.

Crystalyx Energy Röd

Pris: 606,00 SEK
Slickebalja för får och nöt som behöver extra energi under hela året men främst under betesperioden. Crystalyx ger förbättrad utnyttjandegrad av allt foder vilket ökar djurets produktionsförmåga, även på lite sämre grovfoder. - Flushing av tackor, dräktighet - Extra energi till dräktiga och digivande tackor - Slutgödning av lamm - Extra energi för baggarna - Som universalt energitillskott för högre tillväxxt/produktion till får samt nöt. 22,5 kg

Crystalyx Garlic

Pris: 606,00 SEK
Crystalyx Organyx Garlic 22,5 kg är ett slickfoder till nöt och får, som är tillåtet att använda i KRAV-och ekologisk produktion (SOPA_cerifierad) och som ökar grovfoderkonsumtionen med mellan 10--15 %. Är positivt för eget producerat foder/grovfoder. Crystalyx används företrädesvis på bete men se till att det alltid finns bete/grovfoder tillgängligt så de inte står hungriga. Det speciella med Organyx Garlic är att vitlöken fungerar repellerande på stickande insektersom som trivs med djuren. Insekterna är då mindre intresserade av att sätta sig på djuren. Utfodra inte djur som lakterar eller som ska sändas till slakt inom en månad, för risk med smakfel på kött och mjölk. Beräkna balja per 20 djur och ha heslt 2 baljor/bete så att konkurrensen minskar mellan djuren. 22,5 kg.

Chrystalyx Org Plus KRAV

Pris: 606,00 SEK
22,5 kg

Lammnäring Extra

Pris: 526,00 SEK
Lammextra välling för lamm. 10 kg

Renfoder

Pris: 262,00 SEK
Renfoder för stödutfodring av renar men även för vinterfodring av rådjur. 25 kg.

Korn

Pris: 291,00 SEK
Helt korn. 25 kg

Havre hel

Pris: 282,00 SEK
Hel havre. 25 kg.

Vete

Pris: 361,00 SEK
Helt vete. 30 kg.

Solrosfrön

Pris: 435,00 SEK
20 kg.

Majs

Pris: 287,00 SEK
Hel torkad majs. Ger fin färg på äggulan. 25 kg

Foderärtor

Pris: 381,00 SEK
Foderärtor 30 kg.

Jordnötter hink 3,8 kg

Pris: 139,00 SEK
Jordnötter i hink ca 5 liter. 3,8 kg

E-Vitamin Selen 1 liter

Pris: 223,00 SEK

Stensalt

Pris: 183,00 SEK
Stensalt för saltning av skinn mm. 25 kg.

Saltsten Neutral

Pris: 65,00 SEK
Saltsten neutral för alla djurslag. 10 kg.

Multivitamin 1 liter

Pris: 197,00 SEK