Kaniner har hållits som husdjur i Sverige åtminstone sedan 1500-talet. Förr spelade den en viktig roll i självhushållet, då den hölls mest för köttet och pälsens skull. Gotlandskaninen är en lokal variant av den gamla Svenska Lantkaninen. Gotlandskaninen bör bevaras som det hushållsdjur det från början var. Lynne, hälsa och reproduktionsförmåga är viktigare än färg och teckning. Vikten bör ligga mellan 3-4 kg. Gotlandskaninen är anpassad till ett naturligt foder såsom färskt bete, hö, kvistar, rotfrukter och grönsaker och mår inte bra av för kraftig utfodring med tex pellets.

Gotlandskaninen är utrotningshotad och Jordbruksverket har gett Föreningen Gotlandskaninen i uppdrag att bevara rasen. Detta sker i så kallade levande genbanker, målet är att bevara Gotlandskaninen som oförädlad lantras.

Jag jobbar som kontaktperson för Norra Norrland och vi har genbank 488.

För mera info se
www.gotlandskaninen.se


Just nu har vi inga kaniner på gården.